Jak przygotować się na nadejście Jednolitego Sądu Patentowego?
Jak przygotować się na nadejście Jednolitego Sądu Patentowego?
Faktem jest, że Polska w najbliższej, dającej się przewidzieć, przyszłości nie przystąpi do Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego. Czy to zatem oznacza, że polscy przedsiębiorcy mogą kompletnie zignorować fakt zmiany systemu patentowego w krajach Unii Europejskiej?

To, że Polska pozostanie poza systemem patentu jednolitego nie oznacza, że zmiany te nie wpłyną na polskie podmioty. Faktem jest, że polskie podmioty dokonują zgłoszeń patentowych przed Europejskim Urzędem Patentowym.

W 2021 r. uprawnieni z Polski dokonali 539 zgłoszeń, w 2020 r. 478 zgłoszeń, a w 2019 r. 463 zgłoszeń. Można zatem zauważyć, że są w kraju osoby, spółki czy uczelnie zainteresowane europejskim systemem patentowym. Wszyscy właściciele zgłoszeń, którzy po całej procedurze otrzymają decyzję o udzieleniu patentu, staną przed ważnym pytaniem – co zrobić dalej z patentem europejskim.

Czy dla tych 17 krajów, na terenie których będzie obowiązywać patent jednolity, lepiej będzie pozostać przy dotychczasowych walidacjach, czy może lepiej skorzystać z nowego systemu?

To pytanie wymaga określenia, które kraje są dla uprawnionego najbardziej interesujące biznesowo. Kiedy już kraje zostaną wybrane, można porównać koszty patentu jednolitego i koszty poszczególnych krajów. Z najprostszych obliczeń można przyjąć, że już przy czterech europejskich krajach z największą liczbą zgłoszeń patentów europejskich, tj. Niemcy, Francja, Włochy i Holandia, patent jednolity już jest opłacalny.

Inną kwestią jest czas ewentualnego unieważniania patentu.

W przypadku walidacji patent europejski, będący poza jurysdykcją Jednolitego Sądu Patentowego, będzie stopniowo unieważniany w każdym z krajów osobno w ramach osobnych procedur, a przy patencie jednolitym unieważnienie od razu obejmie wszystkie 17 krajów.

Może to być istotne dla branż, dla których każdy kolejny dzień monopolu przynosi ogromne zyski. Oczywistym przykładem będzie tutaj branża farmaceutyczna.

Patent europejski o jednolitym skutku wymagać też będzie dodatkowego rozważenia kwestii naruszenia pośredniego czy wyczerpania prawa z patentu. W odróżnieniu od polskich przepisów, Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego wprost wskazuje, że można patent europejski o jednolitym skutku naruszyć w sposób pośredni. Sytuacja ta ma miejsce, kiedy jedynie istota rozwiązania jest produkowana czy sprzedawana i rozwiązanie nie ma wszystkich cech z zastrzeżenia patentowego. Dodatkowo też należy rozważyć, czy nastąpiło wyczerpanie prawa, czy też występują przesłanki, gdzie uprawniony może, pomimo wprowadzenia do obrotu, sprzeciwić się dalszemu udostępniania produktu na zasadach handlowych. Kwestie te warto omówić z rzecznikiem patentowym przed wprowadzeniem towaru na rynek i zapoczątkowaniem kosztownego sporu.

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu, który ukazał się na łamach Rzeczpospolitej.

Masz pytanie o patent jednolity? Zachęcamy do kontaktu!

Autor: Oskar Gińko