Czy można wydłużyć ochronę patentową?
Czy można wydłużyć ochronę patentową?

Na spotkaniach z klientami często pojawia się pytanie o maksymalny czas obowiązywania ochrony patentowej. Odpowiedź wydaje się być oczywista – jest to 20 lat od daty zgłoszenia, oczywiście pod warunkiem, że uprawiony opłaca swoje prawo. Ale czy na pewno?

Na terenie Unii Europejskiej w przypadku produktów leczniczych i produktów ochrony roślin okres trwania patentu można wydłużyć, uzyskując tzw. dodatkowe prawo ochronne (ang. secondary protection certificate – SCP). W tej dziedzinie techniki samo uzyskanie patentu nie oznacza, że uprawniony może korzystać z wynalazku. Często pomimo uzyskania ochrony patentowej, uprawiony musi czekać na uzyskanie odpowiednich pozwoleń na dopuszczenie do obrotu swojego produktu. Wprowadzenie dodatkowego prawa ochronnego miało na celu skompensowanie wynalazcom z tych dziedzin czasu oczekiwania na uzyskanie odpowiednich pozwoleń.

Okazuje się jednak, że nie jest to jedyny wyjątek od reguły 20 lat trwania patentu! Niektóre kraje wprowadziły regulacje, które pozwalają na wydłużenie ochrony patentowej w przypadku przedłużającego się postępowania. Jednym z nich jest Korea Południowa, w której można ubiegać się o wydłużenie okresu trwania patentu, jeśli badanie wynalazku zajęło urzędowi więcej niż 4 lata licząc od daty zgłoszenia lub 3 lata licząc od daty złożenia wniosku o badanie.

Ponieważ takie „niestandardowe” wydłużenie okresu trwania patentu nie jest powszechną praktyką, a jest niezmiernie ważne dla konkurentów uprawionego, umiejętność odszukania informacji o uzyskanym pozwoleniu staje się bardzo istotna. Europejski Urząd Patentowy opublikował nawet specjalne instrukcje, które opisują w jaki sposób odnaleźć informacje o przedłużonym okresie trwania patentu w Korei Południowej.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/patent-knowledge-news/2021/20210927a.html

Autor: Małgorzata Dominiak /Polski i europejski rzecznik patentowy